Klacht

Mail of praat met ons

Mocht het voorkomen dat u zich onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld voelt ga dan het gesprek met ons aan. De tandarts kan dan uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft aangepakt. Samen komt u zeker tot een tevredenstellende oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen, de KNMT. Levert deze stap geen bevredigende oplossing op, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.